TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

51108

: 300

Thrust ball bearings - Single direction

 
  Bearing No. 51108
Boundary dimensions(mm) d 40
D 60
T 13
r(min) 0.6
Basic load ratings(kN) Ca 26.9
Coa 62.8
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 3400
Oil lub. 5300
Dimensions(mm) d1(max) 60
D1(min) 42
D2(min) -
D3(min) -
A -
R -
C 26.9
Mounting dimensions(mm) da(min) 52
Da(max) 48
ra(max) 0.6
(Refer.)Mass(kg)   0.120

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20