TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

51105

: 297

Thrust ball bearings - Single direction

 
  Bearing No. 51105
Boundary dimensions(mm) d 25
D 42
T 11
r(min) 0.6
Basic load ratings(kN) Ca 19.5
Coa 37.2
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 4400
Oil lub. 6800
Dimensions(mm) d1(max) 42
D1(min) 26
D2(min) -
D3(min) -
A -
R -
C 19.5
Mounting dimensions(mm) da(min) 35
Da(max) 32
ra(max) 0.6
(Refer.)Mass(kg)   0.059

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20